HVA ER EN KULDETEKNIKKER EGENTLIG?

Det ligger mye mer fag og kunnskap i en kuldeteknikkers stilling.
HVA ER EN KULDETEKNIKKER EGENTLIG?

De fleste forbinder kanskje betegnelsen kuldeteknikker med en som kommer og overhaler varmepumpen en gang iblant, eller skifter gass på kjøleskapet. Det ligger mye mer fag og kunnskap i en kuldeteknikkers stilling.

En kulde- og varmepumpetekniker er en fagarbeider som monterer, vedlikeholder og retter feil på kuldeanlegg og varmepumper. De må ha gode kunnskaper om mekanikk, termodynamikk, elektroteknikk, rørlegging og hardlodding. Faget er i sterk teknologisk utvikling på flere områder, ikke minst når det gjelder miljø og energibruk.

Kulde- og varmepumpeteknikere arbeider med både store og små kuldeanlegg - og varmepumper. Kuldeanlegg og varmepumpesystemer finnes over alt i samfunnet. Blant annet i:

  • kjøledisker og frysere i dagligvare.
  • større industrielle fryseanlegg blant annet i maritim industri.
  • fryseanlegg på fiskebåter.
  • varmepumper i større næringsbygg og boligbygg.
  • isanlegg i ishaller og kunstisbaner.
  • kjøleanlegg til datasentre og yrkesbygg.


Viktige egenskaper for en kuldeteknikker.

En kulde- og varmepumpetekniker må ha interesse for teknologi, ha god systemforståelse og være nøyaktig. Kulde- og varmepumpeteknikeren blir ofte sendt alene ut på oppdrag, og må kunne jobbe selvstendig. Man må også være ansvarsbevisst og serviceinnstilt.

Er det deg vi beskriver her? Har du lyst til å bli en kuldeteknikker?

Ta kontakt med oss i dag for å høre mer om stillingen, eller send oss en søknad.


Get in touch

Sentralbord Tratec Teknikken
Sentralbord Tratec Teknikken

+47 91 65 84 84

Work with us?

We are eager to help you with your project.  

Get in touch

More reference cases