Aluminiumsproduksjon – badprosessering

Tratec Agdermaskin har ansvaret for konstruksjon, produksjon og installasjon av hovedkomponentene i badprosesseringsanlegget som bygges i Hydro Aluminium Karmøys nye pilotanlegg.
Aluminiumsproduksjon – badprosessering

Dette anlegget håndterer badet (kryolitten) fra det kommer grovknust i fra elektrolyse cellen hvor brukte anoder byttes ut, til den igjen ligger ferdig knust og siktet i silo for ny bruk.

I et badprosess anlegg inngår det normalt knusere, siktemaskiner, metalutskillere og transportører for horisontal og vertikal transport samt siloer og utmatersystemer. Tratec Agdermaskin har konstruert utstyr for badhåndtering til flere aluminiumsverk i Norge og i utlandet.

Til de samme aluminumsverkene har Tratec Agdermaskin også hatt leveransen av sentrale deler i anodeproduksjonen.

Tratec Agdermaskin er en ledende leverandør av teknologi og systemer for håndtering av materiale for aluminiumsfabrikker.

Snakk med oss

Jørgen Smith
Jørgen Smith
Salg Industri
+47 94 82 59 01

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser