ESD system for Transocean Searcher

Nytt ESD-styresystem til GMC Elektro for overvåkning av gass og brannsensorer, og kontroll av spjeld, vifter og forbruker på riggen.
ESD system for Transocean Searcher

Prosjektleveransen bestod i leveranse av komplett nytt styresystem til et ESD system hvor Tratec Norcon var en underleverandør til GMC Elektro AS. GMC Elektro stod for installasjon av anlegget mens Tratec Norcon stod for design, engineering, programmering og commissioning av anlegget.

ESD systemet ble installert på riggen Transocean Searcher som ble bygget ved Kaldnes Mekaniske Verksted i Norge i 1983. Riggen er en borerigg godkjent for operasjon på Norsk sektor.

Tratec Norcon sin leveranse bestod i design, engineering og programmering av komplett ESD (Emergency Shutdown System). Utvikling av software ble utført i tråd med DNV og Transocean sin godkjent cause & effect matrise. Utstyret innehar viktige krav til redundans, noe som gjenspeiler seg i design både på PLS løsning, nettverk og SCADA system. Det ble benyttet Siemens S7-400/ET200M redundant løsning på PLS og WinCC OA redundant løsning på SCADA.

ESD systemet overvåker alle gass og brannsensorer, i tillegg til at det kontrollerer alle spjeld, vifter og forbruker på riggen. Systemet er designet for full automatisk avstengning ihht. C&E matrise, i tillegg til manuell aktivering.

Systemet er tilrettelagt for stor grad av service og testmuligheter for å sikre operatørene en sikker og god måte å teste anlegget på uten at det går på bekostning av funksjonalitet av anlegget.

Snakk med oss

Øystein Netland
Øystein Netland
Direktør forretningsutvikling
+47 90 91 27 71

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser