Feirer etableringen av Tratec Solutions

Tratec-konsernet samler to av sine kompetansemiljøer i et nytt selskap.
Feirer etableringen av Tratec Solutions

Tratec Agdermaskin og Tratec Aanestad slår seg sammen. Fusjonen ble markert med marsipankake på et allmøte mandag denne uken. Den trer formelt sett i kraft ved årsskiftet. I mellomtiden jobbes det med å skape nye arbeidsstrukturer.

Tratec Agdermaskin AS på Nodeland – som er det overtakende selskapet i fusjonen – har allerede skiftet navn til Tratec Solutions AS.

– Navneendringen er med på å tydeliggjøre konsernets fokus på komplette produktløsninger, sier nytiltrådt konsernsjef i Tratec AS, Bent-Ståle Johansen.

SELSKAPET VIL bli ledet av Trond Robstad, som i dag styrer Tratec Agdermaskin AS, og bestå av rundt 70 ansatte fordelt på to avdelinger – én på Nodeland og én på Forus i Stavanger. Samlet omsetning i 2020 ventes å ligge på rundt 190 millioner kroner.

– For Tratec Agdermaskin AS, vil fusjonen og navnebyttet utelukkende være positivt. Vi blir tilført ny kompetanse som vil styrke oss konkurransemessig og gjøre bedriften til en tryggere og faglig mer interessant arbeidsplass, sier Robstad.

OVERTAKELSEN AV konkursboet etter Roxel Energy i slutten av august, sikret Tratec AS ledende markedsposisjoner innen produksjon av anlegg for postsortering, bagasjehåndtering til flyplasser og bulkhåndtering til industrien.

Alt nøkkelpersonell på Forus er blitt værende i virksomheten.

DET ER TO SELSKAPER med lange og stolte tradisjoner på hver sin kant som nå slår seg sammen. Roxel Energys historie strekker seg tilbake til 1942, da Arne Aanestad Mekaniske Verksted ble etablert.

Tratec Agdermaskin AS ble etablert i 1948, og har gått fra å levere enkle maskiner til å produsere store, komplekse systemer for transport, lagring og behandling av bulkmateriale. Selskapet driver også med vedlikehold og klassing av offshorerigger, i tillegg service og vedlikehold av maskiner og utstyr for industrien.

– DE TO MILJØENE vil utfylle hverandre og gjøre konsernet enda bedre rustet til å kunne levere større prosjekter innen bulkhåndtering til industrien og logistikkløsninger for post og bagasje. Dessuten vil konsernets automasjonsselskap, Tratec Norcon, kunne tilføre spesialistkompetanse og leveranse av styrings- og kontrollsystemer, sier Johansen.

Han poengterer at nåværende og nye kunder med etableringen av Tratec Solutions AS vil få tilgang til et samlet og meget erfarent fagmiljø som kan prosjektere, designe, levere og igangsette automatiserte bulkhåndtering- og logistikkløsninger.

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser