Båndtransportører - fagverkstype

Transportører for lette (NSL-type) eller tunge (NST-type) oppgaver både for horisontal eller stigende transport.
Båndtransportører - fagverkstype

Med mer enn 50 års erfaring innen bulkhåndtering, har Tratec Solutions utviklet båndtransportører av svært høy kvalitet med hensyn til både ytelse og levetid. Fagverkstransportøren er spesielt konstruert for å håndtere bulkmateriale i tungindustrien, men er også brukt innen pukk og grus.

1. NSL TRANSPORTØRER:

NSL-type fagverkstransportør:
 • Gearmotorene har kapasitet opp til 7,5 kW.
 • Tromlene har diameter 270mm.
 • Drivtrommel er utstyrt med flenslager.
 • Vendetrommel er utstyrt med innvendige lager og akselen er festet til en manuelle strammemekanisme.
 • Rullene har diameter 108mm, har lager med pakninger og er smurt for levetiden.
 • Dempeelementer og sjokkelementer kan leveres i pålastesoner.
 • Gummibeltekvalitet blir bestemt av materiale som skal transporteres.
 • Pålastekasse er montert i pålastesone. Den er utstyrt med gummitetninger mot belte for å hindre søl.
 • Tilleggsutstyr: Understøttelse, gangveier, nødstoppsystem, hastighetsvakt, og skjevgangsvakt.
 • Overflatebehandling: Hoveddeler sandblåst, grunnet og malt i henhold til Tratec Solution standard. Bolter, braketter og mindre deler er galvanisert.


2. NST FAGVERKSTRANSPORTØR

NST – type fagverkstransportør
 • Tromlene har diameter opp til 400 mm.
 • Drivtrommel er gummiert og utrustet med godt dimensjonerte fotlager for tung belastning.
 • Returtrommel er utstyrt med godt dimensjonerte lager og akselen er festet til manuelle strammemekanismer.
 • Bærerullene har diameter opp til 133 mm, er selvsmørende og har lager med tette pakninger.
 • Dempeelementer og sjokk elementer kan leveres i pålastesoner.
 • Gummibeltekvaliteten er bestemt av massen som skal transporteres.
 • Primær- og sekundæravskraperene er montert ved drivtrommel, mens plog-avskraper er montert på returbelte foran vendetrommel.


Pålastekasse er montert i pålastesone. Den er utstyrt med gummitetning mot belte for å unngå søl og Hardox sliteplater for bedre slitasjemotstand.

Tilleggsutstyr: Understøttelse, tak, sidevegger, gangveier, nødstoppsystem, hastighetsvakt, og skjevgangsvakt. Transportøren kan leveres innelukket for å være værbeskyttet, samt hindre støvutslipp til omgivelse.

Overflatebehandling: Hoveddeler sandblåst, grunnet og malt i henhold til Tratec Solution standard. Bolter, braketter og mindre deler er galvanisert.


Snakk med oss

Jørgen Smith
Jørgen Smith
Salg Industri
+47 94 82 59 01

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser