Driftskontroll Vann og Avløp

Kristiansand kommune - Odderøya renseanlegg. Prosjektet ble til på tidlig 1990-tallet. Det er i dag et av våre største prosjekt innen kontrollsystemer for renseanlegg
Driftskontroll Vann og Avløp

Prosjektet ble til på tidlig 1990-tallet. Det er i dag et av våre største prosjekt innen Vann og Avløp.

Prosjektets leveranse:

  • Design, programmering, leveranse og oppsett av WinCC OA-basert SCADA-system
  • Programmering og leveranse av PLS
  • Design, tegning, dokumentasjon, produksjon, testing og leveranse av automasjonstavler
  • Testing og igangkjøring av løsninger og anlegg
  • Service og support

Odderøya Renseanlegg ble bygget i 1993-94 med leveranse av fordeling-, starter- og automasjonstavler fra Tratec Norcon AS. Anlegget består av 10 store PLS-systemer (Mitsubishi Q) forbundet i redundant fiberring. Anlegget ble opprinnelig utstyrt med Danfoss Master 2000 SCADA-system, dette ble i 2011-2012 oppgradert til Siemens WinCC OA. Etter at renseanlegget ble ferdigstilt ble ytterligere 2 renseanlegg integrert sammen med 120 kloakkpumpestasjoner, 2 deponi gassanlegg og industriledningen fra Vennesla til Kristiansand. Det har vært utført en prosess med skifte for oppgradering av PLS-systemene på renseanlegget. Eldre Mitsubishi A-serie PLS ble skiftet ut til Q-serie med full drift i prosessen. Totalt består anlegget av > 20.000 I/O og er bygget opp med flere ulike former for datakommunikasjon, fra GSM/GPRS via 3G/4G til leide fiberlinjer, egne fiberlinjer og ikke minst UHF radiokommunikasjon. Hele anlegget kan fjernstyres fra kontrollrom på renseanleggene samt fra hjemmevakt og fra mobile terminaler.

I 2016 vant vi entreprisen på Driftskontroll for utvidelsen av Odderøya R.A. og det prosjektet er nå i full gang.

Tratec Norcon har VPN-basert fjernsupport og en aktiv serviceavtale med support og faste gjennomganger.

Snakk med oss

Øystein Netland
Øystein Netland
Direktør forretningsutvikling
+47 90 91 27 71

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser