VISION-Kvalitetskontroll

Hva med å ta i bruk kamerateknologi for kvalitetskontroll i produksjonslinjer, lokalisering av produkter og i forbindelse med styring av Roboter?
VISION-Kvalitetskontroll

Dagens industri stiller strenge krav til kvaliteten på produktene som produseres.

Ved å ta i bruk VISION systemer basert på kamera teknologi sikres kvaliteten på produktene, samtidig som den menneskelige faktoren ved manuell inspeksjon elimineres. I tillegg til å sikre nøyaktighet og kvalitet på inspeksjonen, vil også et VISION system gi større muligheter til å øke hastigheten i produksjonslinjen. Muligheter for å automatisk logge alle data fra produksjonsstyringssystemet.

Tratec Norcon har erfaring med leveranser av VISION systemer til ulike applikasjoner, hvor det overordnede temaet kvalitetskontroll er sentralt. Ved å ta i bruk tradisjonelle VISION verktøy, sammen med verktøy basert på kunstig intelligens kan Tratec Norcon levere kamerabaserte systemer for alle disse applikasjonene. Tratec Norcon har kapasitet og kompetanse til å integrere VISION løsningen i din produksjon/prosess. Vår erfaring innen maskinbygging og automasjonssystemer gjør oss svært kompetente for å levere nøkkelferdige løsninger. Dersom det er behov for utkast av feilvare, merking eller logging kan vi integrer dette i ditt eksisterende automasjonssystem eller levere en helt ny løsning.

Vi anbefaler alle våre kunder å kjøre en forstudie før de setter i gang et prosjekt med VISION teknologi. Dette for å få bekreftet bruk av riktig teknologi, metode og nødvendig nøyaktighet for den aktuelle prosessen.


Snakk med oss

Øystein Netland
Øystein Netland
Direktør forretningsutvikling
+47 90 91 27 71

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser