WinCC OA SCADA system

Tratec Norcon er en ledende teknologieverandør innen SCADA systemet SIMATIC WinCC OA i Norge med over 15 års erfaring
WinCC OA SCADA system

Tratec Norcon har nærmere 20 års erfaring med WinCC OA i Norge, og besitter landets tyngste kompetansemiljø på systemet.

Vi har erfaring med systemet innen flere markedsområder som samferdsel, kraft, kommunalteknikk, offshore og industri. Blant våre største kundeinstallasjoner i Norge er Statens Vegvesen med vegtrafikksentralen Porsgrunn og Vegtrafikksentralen i Trondheim, vi har også levert til flere kommuner bl.a. Sandefjord kommune og Kristiansand kommune.

SIMATIC WinCC OA er anerkjent på verdensbasis som et teknologisk ledende system for sentralisert overvåkning. Du finner dette SCADA systemet i nær alle industrier, fra tunnelovervåkning, kraftanlegg, tungindustri, og vann- og gasstilførsel, til New York Subway og European Research senter CERN.

OM WINCC OA

WinCC Open Architecture (OA) begynte som et uavhengig produkt utviklet av ETM i Østerrike. Den gangen het programvaren PVSS. ETM ble stiftet I 1985. De er aktive i 45 land, og har levert mer enn 7000 prosjekter. ETM er nå eiet av Siemens, og i deres portefølje er WinCC OA plassert som løsningen for store og komplekse systemer med store krav til tilpasninger. Tratec Norcon har svært god erfaring med å bruke WinCC OA i små til middels store systemer, og vi bruker det i alt fra små enmaskinløsninger til store distribuerte systemer.

Tratec Norcon er en sertifisert ETM Premium Solutions Partner i Norge på SIMATIC WinCC OA.

FORDELER MED WINCC OA

ÅPENT OG EFFEKTIVT
WinCC OA er utviklet for å være et åpent system. Hensikten bak WinCC OA var å utvikle et fleksibelt og uavhengig SCADA system som ikke var knyttet mot noen spesiell hardware eller produsent. Derfor har de i dag tilgjengelig en rekke drivere for tilkobling direkte mot 3. parts systemer. Og selv om de ble kjøpt opp av Siemens er dette en egenskap de har beholdt. WinCC OA støtter en rekke forskjellige operativsystemer, blant annet Windows, Linux og Solaris. WinCC OA støtter selvsagt virtualisering.

SKALERBART
WinCC OA er et event-basert system, noe som gjør det egnet til å håndtere ekstreme mengder IO og sammenkoblede systemer. Man kan sette sammen så mye som 2048 servere i ett og samme distribuerte system, og håndtere opp mot 10 millioner IO.

DISTRIBUERT
Kommunikasjon mellom WinCC OA systemer er basert på TCP, noe som forenkler distribusjon av systemer. Med distribusjon menes sammenkobling av flere systemer i ett stort system. Dette gir mening med tanke på distribuering av servere, men WinCC OA støtter også distribuering av managere. Ett konkret og mye brukt eksempel i våre systemer, er distribuering av OPC DA klienter ut til maskinen som OPC DA serveren kjører på. Dermed får man både OPC server og klient på en og samme maskin, noe som forenkler eks DCOM oppsett. Dette stiller seg annerledes med OPC UA løsninger, men er et konkret eksempel. En annen fordel er at man kan utvide systemet i fart, uten omstart eller påvirkning av det allerede kjørende systemet.

SIKKERT
WinCC OA er sikkert, og støtter redundans med hot standby server. Det finnes også disaster recovery løsninger hvor man kan ha redundante systemer plassert på forskjellige lokasjoner. Redundante nettverksløsninger kan også brukes. WinCC OA er også SIL3 sertifisert i kombinasjon med Siemens driveren.

OBJEKTORIENTERT
WinCC OA er et objektorientert system, som er bygget rundt prinsippet om software byggeklosser. Dette er sikkert velkjent teknologi, og det er slett ikke nytt eller unikt.

TILPASNINGSVENNLIG
Scriptespråket er basert på ANSI C, og fremstår som veldig åpent. En ting som er veldig spesielt for WinCC OA, er at mye av den grafiske brukerflaten man benytter ved engineering, er den samme som brukes i runtime systemet. Dette åpner for tilpasning og standardiserte løsninger helt fra engineeringsfase til driftsfase, så vel som egenutviklede engineeringsrutiner i ett og samme verktøy. Dette åpner for en helt ny måte å jobbe på, og fremstår som særdeles elegant. Et eksempel er måten vi oppretter og adresserer objekter på – vi bruker samme fremgangsmåte enten vi jobber fra runtime eller i engineeringsverktøyet. Man kan også, vha WinCC OA’s scriptspråk, bruke systemet som middleware for løsninger ut over klassiske SCADA løsninger.

Få bedre effektivitet med SIMATIC WinCC Open Architecture – kontakt Tratec Norcon!

Snakk med oss

Øystein Netland
Øystein Netland
Direktør forretningsutvikling
+47 90 91 27 71

Samarbeide med oss?

Vi hjelper deg gjerne med ditt prosjekt.

Ta kontakt

Flere referanser